Hide menu

Aysajan Abidin, PhD

Aysajan
			    Abidin
 

Aysajan Abidin

Contact

Institutionen för Systemteknik
Linköpings Universitet

+46 (0)13 28 40 24

aysajan@isy.liu.se