s Daniel Jung - Vehicular Systems
Göm meny

Assistant Professor Daniel Jung

Biografi

Daniel (Eriksson) Jung föddes 1984 i Linköping, Sverige. Han avslutade sin civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y) under våren 2010 och sin doktorandutbildning i Fordonssystem vid Linköpings Universitet. Daniel gjorde sin postdokperiod under 2017 vid Center for Automotive Research vid The Ohio State University, OH, USA. Efter det återvände han till Linköpings universitet och arbetar nu som biträdande universitetslektor vid avdelningen för Fordonsystem, ISY. Daniel blev docent våren 2020.

Under hösten 2014 besökte Daniel Prof. Gautam Biswas vid ISIS, Vanderbilt University, USA.

Daniel bedriver huvudsakligen forskning inom feldiagnos av tekniska system där hans intresse handlar om att kombinera modellbaserade och datadrivna metoder för klassificering av okända fel samt automatiserad design och kalibrering av diagnossystem. Dessutom är Daniel involverad i projekt som handlar om optimering av elfordon och elektrifiering.

Google Scholar

Picture of Daniel Jung

Huvudmeny

Kontaktinformation

Daniel Jung
Assistant Professor

Fordonssystem
Institutionen för Systemteknik
Linköpings Universitet
S-581 83 Linköping

Telefon: +46 (0)13 - 28 5743
E-mail: daner@isy.liu.se
Fax: +46 (0)13 - 28 2035

Kontor: B-huset, entré-plan, rum 2E:475


Informationsansvarig: Daniel Jung
Senast uppdaterad: 2021-05-31