Hide menu

Publications by Felix Järemo Lawin

Show/hide year headlines.
Show/hide links to additional information.

Journal papers

2020
Anderson Tavares, Felix Järemo-Lawin, Per-Erik Forssén, "Assessing Losses for Point Set Registration", IEEE Robotics and Automation Letters, 5(2): 3360-3367, 2020.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI

Conference papers

2021
Matej Kristan, Jiri Matas, Ales Leonardis, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Joni-Kristian Kamarainen, Hyung Jin Chang, Martin Danelljan, Luka Cehovin Zajc, Alan Lukezic, Ondrej Drbohlav, Jani Kapyla, Gustav Häger, Song Yan, Jinyu Yang, Zhongqun Zhang, Gustavo Fernandez, Mohamed Abdelpakey, Goutam Bhat, Llukman Cerkezi, Hakan Cevikalp, Shengyong Chen, Xin Chen, Miao Cheng, Ziyi Cheng, Yu-Chen Chiu, Ozgun Cirakman, Yutao Cui, Kenan Dai, Mohana Murali Dasari, Qili Deng, Xingping Dong, Daniel K. Du, Matteo Dunnhofer, Zhen-Hua Feng, Zhiyong Feng, Zhihong Fu, Shiming Ge, Rama Krishna Gorthi, Yuzhang Gu, Bilge Gunsel, Qing Guo, Filiz Gurkan, Wencheng Han, Yanyan Huang, Felix Järemo-Lawin, Shang-Jhih Jhang, Rongrong Ji, Cheng Jiang, Yingjie Jiang, Felix Juefei-Xu, Yin Jun, Xiao Ke, Fahad Shahbaz Khan, Byeong Hak Kim, Josef Kittler, Xiangyuan Lan, Jun Ha Lee, Bastian Leibe, Hui Li, Jianhua Li, Xianxian Li, Yuezhou Li, Bo Liu, Chang Liu, Jingen Liu, Li Liu, Qingjie Liu, Huchuan Lu, Wei Lu, Jonathon Luiten, Jie Ma, Ziang Ma, Niki Martinel, Christoph Mayer, Alireza Memarmoghadam, Christian Micheloni, Yuzhen Niu, Danda Paudel, Houwen Peng, Shoumeng Qiu, Aravindh Rajiv, Muhammad Rana, Andreas Robinson, Hasan Saribas, Ling Shao, Mohamed Shehata, Furao Shen, Jianbing Shen, Kristian Simonato, Xiaoning Song, Zhangyong Tang, Radu Timofte, Philip Torr, Chi-Yi Tsai, Bedirhan Uzun, Luc Van Gool, Paul Voigtlaender, Dong Wang, Guangting Wang, Liangliang Wang, Lijun Wang, Limin Wang, Linyuan Wang, Yong Wang, Yunhong Wang, Chenyan Wu, Gangshan Wu, Xiao-Jun Wu, Fei Xie, Tianyang Xu, Xiang Xu, Wanli Xue, Bin Yan, Wankou Yang, Xiaoyun Yang, Yu Ye, Jun Yin, Chengwei Zhang, Chunhui Zhang, Haitao Zhang, Kaihua Zhang, Kangkai Zhang, Xiaohan Zhang, Xiaolin Zhang, Xinyu Zhang, Zhibin Zhang, Shaochuan Zhao, Ming Zhen, Bineng Zhong, Jiawen Zhu, Xue-Feng Zhu, "The Ninth Visual Object Tracking VOT2021 Challenge Results", 2021 IEEE/CVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION WORKSHOPS (ICCVW 2021), IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, 2711-2738, 2021.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI
2020
M. Kristan, A. Leonardis, J. Matas, Michael Felsberg, R. Pflugfelder, J.-K. Kämäräinen, M. Danelljan, L.C. Zajc, A. Lukežic, O. Drbohlav, Linbo He, Yushan Zhang, S. Yan, J. Yang, G. Fernández, A. Hauptmann, A. Memarmoghadam, Á. García-Martín, Andreas Robinson, A. Varfolomieiev, A.H. Gebrehiwot, B. Uzun, B. Yan, B. Li, C. Qian, C.-Y. Tsai, C. Micheloni, D. Wang, F. Wang, F. Xie, Felix Järemo-Lawin, F. Gustafsson, G.L. Foresti, G. Bhat, G. Chen, H. Ling, H. Zhang, H. Cevikalp, H. Zhao, H. Bai, H.C. Kuchibhotla, H. Saribas, H. Fan, H. Ghanei-Yakhdan, H. Li, H. Peng, H. Lu, H. Li, J. Khaghani, J. Bescos, J. Li, J. Fu, J. Yu, J. Xu, J. Kittler, J. Yin, J. Lee, K. Yu, K. Liu, K. Yang, K. Dai, L. Cheng, L. Zhang, L. Wang, L. Wang, Gool L. Van, L. Bertinetto, M. Dunnhofer, M. Cheng, M.M. Dasari, N. Wang, N. Wang, P. Zhang, P.H.S. Torr, Q. Wang, R. Timofte, R.K.S. Gorthi, S. Choi, S.M. Marvasti-Zadeh, S. Zhao, S. Kasaei, S. Qiu, S. Chen, T.B. Schön, T. Xu, W. Lu, W. Hu, W. Zhou, X. Qiu, X. Ke, X.-J. Wu, X. Zhang, X. Yang, X. Zhu, Y. Jiang, Y. Wang, Y. Chen, Y. Ye, Y. Li, Y. Yao, Y. Lee, Y. Gu, Z. Wang, Z. Tang, Z.-H. Feng, Z. Mai, Z. Zhang, Z. Wu, Z. Ma, "The Eighth Visual Object Tracking VOT2020 Challenge Results", Computer Vision, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12539, 547-601, 2020.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI
Felix Järemo-Lawin, Per-Erik Forssén, "Registration Loss Learning for Deep Probabilistic Point Set Registration", 2020 International Conference on 3D Vision (3DV), International Conference on 3D Vision, 563-572, 2020.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
Bhat Goutam, Felix Järemo-Lawin, Martin Danelljan, Andreas Robinson, Michael Felsberg, Luc Van Gool, Radu Timofte, "Learning What to Learn for Video Object Segmentation", Computer Vision, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12347, 777-794, 2020.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
Andreas Robinson, Felix Järemo-Lawin, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg, "Learning Fast and Robust Target Models for Video Object Segmentation", 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 7404-7413, 2020.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2019
Andreas Robinson, Felix Järemo-Lawin, Martin Danelljan, Michael Felsberg, "Discriminative Learning and Target Attention for the 2019 DAVIS Challenge onVideo Object Segmentation", CVPR 2019 workshops, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeX
2018
Felix Järemo Lawin, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Per-Erik Forssén, Michael Felsberg, "Density Adaptive Point Set Registration", 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3829-3837, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2017
Felix Järemo-Lawin, Martin Danelljan, Patrik Tosteberg, Goutam Bhat, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg, "Deep Projective 3D Semantic Segmentation", Computer Analysis of Images and Patterns, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10424, 95-107, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2016
Felix Järemo-Lawin, Per-Erik Forssén, Hannes Ovrén, "Efficient Multi-frequency Phase Unwrapping Using Kernel Density Estimation", Computer Vision – ECCV 2016 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11–14, 2016, Proceedings, Part IV, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9908, 170-185, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext

Theses

2021
Felix Järemo Lawin, "Learning Representations for Segmentation and Registration", Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, No. 2151, 2021.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
The publication list is extracted from the DiVA - Academic Archive Online - publishing system. The extraction software is developed by Johan Wiklund.
Felix Järemo Lawin
 

Felix Järemo Lawin

Contact:

Postal address:
Computer Vision Laboratory
Department of Electrical Engineering
SE-581 83 Linköping, Sweden
Visit me at:
Building B, Campus Valla
Rum 2B:530:
- first floor,
- between entrances B25 and B27

< >

My pages:


Page responsible: Felix J&auml;remo Lawin
Last updated: 2016-03-21