Göm meny

Karl Granström

Karl Granström arbetar sedan juni 2008 på Avdelningen för Reglerteknik vid Institutionen för Systemteknik vid Linköpings universitet. Han började efter att ha fullgjort en civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings universitet.


Nyheter

Karl Granström försvarande offentligt sin doktorsavhandling, Extended target tracking using PHD filters, den nionde november 2012.

Opponent:
Ba-Ngu Vo, Professor och Chair of Signals and Systems på Department of Electrical and Computer Engineering vid Curtin University, i Perth, Australien.

Betygskommitte:
Lennart Svensson, lektor i Signalbehandling vid Institutionen för Signaler och System, Chalmers Tekniska Högskola.
David J. Salmond, Fellow vid QinetiQ i Farnborough, Storbritannien.
Patric Jensfelt, lektor vid Centre for Autonomous Systems, Kungliga Tekniska Högskolan.

PhD Thesis

Sammanfattning på engelska, samt populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, finns här.Bakgrund

Karl Granström föddes och växte upp i Enebyberg, norr om Stockholm.


Karl Granström blev Teknologie Licentiat i Reglerteknik vid Linköpings universitet i februari 2011. Hans licentiatavhandling har titeln Loop detection and extended target tracking using laser data.

Licentiatavhandling

Karl Granström blev Civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings universitet i juni 2008. Hans examensarbete har titeln Large Scale SLAM in an Urban Environment.

Master's Thesis

Forskning

Karl Granströms forskningsintressen inkluderar loopslutningsdetektion för SLAM-problemet, samt olika aspekter av följning av multipla utsträckta mål. Läs mer om Karls forskning.


Undervisning

Karl Granström deltar för närvarande inte i någon undervisning. Läs mer här.

Karl Granström

Doktorand i reglerteknik

Telefon:
+46 13 281333
Mobil (privat):
+46 70 2345 949
E-post:
karl@isy.liu.se
Adress:
Institutionen för Systemteknik
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Besöksadress:
Campus Valla
Hus B
Rum 2A:541 (A-korridoren, markplan, mellan ingång 25 och 27)


Informationsansvarig: Karl Granström
Senast uppdaterad: 2014-11-12