Göm meny

Patrik Axelsson

Bakgrund

Patrik Axelsson är doktorand på avdelningen för reglerteknikinstitutionen för systemteknik (ISY), Linköping universitet. Han fick sin civilingenjörsexamen och master examen i Teknisk fysik och elektroteknik (Y) i januari 2009 och har arbetat som doktorand sedan dess. Patrik Axelsson försvarade sin licentiatavhandling On Sensor Fusion Applied to Industrial Manipulators 16 december, 2011.

Forskning

Patrik Axelssons forskningsintressen är sensorfusion och reglering av industrirobotar. Huvudproblemet har från starten varit att skatta robotens verktygspositionen med hjälp av en accelerometer monterad på verktyget. Resultatet av skattningsproblemet är publiserat som konferansartiklar, journalartiklar, se publikationslistan men även i hans licentiatavhandling.

Efter licentiatavhandlingen ändrades fokuset från skattning till reglering. Uppgiften är att förbättra reglerprestandan av industriroboten med hjälp av olika sorters sensorer, till exempel en accelerometer, kombinerat med robusta regulatorer, se t.ex. Single Joint Control of a Flexible Industrial Manipulator using H-infinity Loop Shaping.

Arbetet är finansierat av Vinnova Industry Excellence Center LINK-SIC. Mer information om Patrik Axelssons forskning finns på sidan för forskning.

Undervisning

Patrik Axelsson har varit involverad i undervisningen av grundkursen i reglerteknik för civilingenjörsstudenterna (TSRT03, TSRT12, TSRT19), fortsättningskursen TSRT09 reglerteori samt de två projektkurserna TFYY51 Engineering project för studenter i Åk1 och TSRT10 Reglerteknisk projektkurs för studenter i Åk5.

Patrik Axelsson har också varit handledare för ett antal examensarbeten. En fullständig lista över de kurser som Patrik Axelsson har undervisat, samt de examensarbeten han har varit handledare för finns på sidan för undervisning samt på sidan för examensarbeten.

Patrik Axelsson

Doktorand i reglerteknik

Telefon:
+46 13 28 13 65
E-post:
axelsson@isy.liu.se
Adress:
Inst. för systemteknik
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Besöksadress:
Campus Valla
B-huset
Rum 2A:529 (i A-korridoren på bottenvåningen mellan ingång 25 och 27)

Informationsansvarig: Patrik Axelsson
Senast uppdaterad: 2014-04-14