Förslag på litteratur för Exjobb inom fMRI 2011
(OBS! jag har inte läst allt och är inte säker på om allt är användbart)

Gamla Exjobb inom PRESTO-CAN fMRI
Exjobb, Per Thyr
Exjobb, Patrik Brynolfsson (final version)

Konferensbidrag om PRESTO-CAN fMRI
SIP 2010

Gridding
John Pauly.
Non-cartesian reconstruction.
URL:http://www.stanford.edu/class/ee369c/notes/non_cart_rec_07.pdf.

Korta kurser på konferensen ISMRM 2010 i Stockholm
Översikt om "Parallel Imaging" (bl a SENSE)
Parallel Imaging Reconstruction I: Cartesian
Översikt om "Motion Correction"
Motion correction

Bidrag på konferensen ISMRM 2010 i Stockholm
Iterative Motion Compensated Reconstruction
Undersampled Reconstruction of Multiple 3D High-Resolution...

Artiklar om SENSE
D K Sodickson and C A McKenzie.
A generalized approach to parallel magnetic resonance imaging.
Med Phys, 28(8):1629{43, Aug 2001.

P Kellman, F H Epstein, and E R McVeigh.
Adaptive sensitivity encoding incorporating temporal filtering (TSENSE).
Magn Reson Med, 45(5):846{52, May 2001.

Artiklar om PROPELLER av t ex Pipe och "Motion Correction"
Pipe J.G.
Motion correction with PROPELLER MRI: application to head motion and free-breathing cardiac imaging.
Magn. Reson. Med. 42:963-969, 1999

Pipe J.G. and Zwart N.
Turboprop: Improved PROPELLER Imaging.
Magn. Reson. Med. 55:380-385, 2006

Forbes K.P.N., Pipe JG, Bird C.R., Heiserman, J.E.
PROPELLER MRI: Clinical testing of a novel technique for quantification and compensation of head motion.
Magn Reson Imag. 2001; 14:215-222.

Ashish A. Tamhane and Konstantinos Arfanakis
Motion Correction in Periodically-Rotated Overlapping Parallel Lines With Enhanced Reconstruction (PROPELLER) and Turboprop MRI
Magn Reson Med. 2009; 62:174-182.

Annan typ av "Motion Correction"
Exjobb, Jonatan Larsson

Rekonstruktion av verkliga kartesiska data
Rekonstruktionsprogram+data